PLANET UTOPIA

Added: January 07, 2012
URL: karlmcfaul.com
Authority: 32.5608
Language: English
Type: Blog
Category: Entrepreneurship
Your Comments:
Your Email (optional):
Analytics | see more
Latest Posts | read more

Svensk barnfattigdom berikade mig

Inte för att jag upplevde mig som fattig där jag växte upp bland lummiga bergsknallar i skuggan av det stora vattentornet på Syster Estrids gata, södra Guldheden under 70 – 80-talen i Göteborg. Men när jag nu ser vad myndigheter, ...

Rolig arbetsvecka i Sveriges framtidsregion!

Det tog inte mer än två arbetsveckor in på det nya året Anno Domini 2013 förrän allt drog igång med buller och bång. En serie av förhandligsframgångar och nya inspirerande möten kring konst, vetenskap, innovation och entreprenörskap. ...

ESC 2013 Eurovision Song Contest to Malmö – Europe’s Hotspot for Innovation!

The decision to let Malmö in the Copenhagen Metropolitan Region (the Øresund Region) arrange Eurovision Song Contest ESC 2013 is innovative, but the consternation and complaints from Stockholm, the main capital of Sweden, were not long in ...  Similar Listings