URL: http://www.filipinotutorial.blogspot.com
Added: November 08, 2011
Authority: 1.0000
Type: Blog
Language: Tagalog
Category: K-12
  Analytics :: more
   Latest Posts :: more

Ang Panghalip

A. Ano ang panghalip?Ang panghalip (o pronoun) ay bahagi ng pananalita na inihahali o ipinapalit sa pangngalan (noun) upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangngalan na hindi magandang pakinggan.Halimbawa:1. Si Maria (pangngalan ...

Malalalim na Salitang Filipino - 1

Nasa ibaba ang ilan sa mga malalalim na salitang Filipino:1. aab - hugpong o paghuhugpong ng dalawang putol o piraso ng kahoy sa pamamagitan ng mitsa at butas ba kahugis ng buntot ng kalapati2. abalabal - maliliit na piraso ng dala-dalahan: ...

Familiar Filipino Words to English

Here