Mogućnosti rada sa objektima učenja

Posted on Jun 19 2012 at 12:02:57 PM in Distance Learning

Sadržaj - Sharable Content Object Reference Model (SCORM) predstavlja kolekciju stanadarda i specifikacija u segmentu Web orijentisanog e-učenja. Ovi standardi definišu komunikaciju između sadržaja na klijentskoj strani i LMS-a na strani Web servera. SCORM takođe definiše kako sadržaj treba da bude smešten unutar prenosivog ZIP fajla tako da bude prilagođen ponovnoj upotrebi i to na različitim LMS sistemima koji takođe podržavaju ovaj standard...

Ključne reči: SCORM, IMS, LO, objekti učenja, LMS...

‡ Merlot publication, date added October 08.2011.:
http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=588445

Pročitaj kompletan članak na matičnom sajtu autora

  Article Information
Created: Jun 19 2012 at 12:02:57 PM
Updated: Jun 19 2012 at 12:02:57 PM
Language: English

  Share
Stumbleupon
Digg
Delicious
Reddit